Kolind

Hør nye og gamle historier om sundet i Kolind+

Under besættelsen blev der eksperimenteret med at dyrke hamp på Kolindsunds marker. Hampen blev fragtet til Grenaa til det nye hørskætteri. Hør hele den historie og flere til, når der er foredrag i ”sundets hovedstad”, Kolind. Det er gratis. Foto: Grenaa Egnsarkiv

150 år uden vand – men fyldt med begivenheder. De drænede jorde mellem Kolind og Grenaa har gennem tiden været rammen om alt fra motorløb og hampedyrkning til arbejderkonflikt og tømmerflåde-ræs!

Nu kan du dykke ned i fortællingen om ”sundet”, engang Jyllands største sø, når Museum Østjylland, Midtdjurs Lokalhistoriske Forening og Syddjurs Bibliotek inviterer til et spændende foredrag i Kolind+.

Det er gratis, men du skal tilmelde dig på museets hjemmeside. 

Foredrag: Kolindsund – søen, der deler vandene, onsdag 26. oktober 2022 kl. 19 – 20.30 i Kolind+, Bugtrupvej 33, 8560 Kolind.

Gratis. Husk tilmelding på museumoj.dk under ”Kalender”. 

Museum Østjylland markerer i år 150-året for afvandingen af Kolindsund med udstillinger og masser af foredrag og omvisninger. I Grenaa åbnede museet i juni en særudstilling, og op til efterårsferien åbnede en miniudstilling i Kolind+. Kolind er sundets hovedstad, og udstillingen i Kolind+ fortæller blandt andet om byens tilknytning til sundet.

”Kolind er jo en helt central del af fortællingen om Kolindsund – ikke mindst, fordi søen fik navn efter byen. Derfor er det også særligt sjovt for os at få lov til at fortælle om Kolindsund her i ”sundets hovedstad”, fortæller museumsinspektør Rikke Alsbjerg Schøning, en af tilrettelæggerne bag udstillingerne i Grenaa og Kolind. 

”Mon ikke vi også får lov at høre et par anekdoter om sundet og byen fra publikum. Det håber vi! ” smiler hun.  

Kolindsund er danmarkshistorie

Da Jyllands største sø blev drænet for 150 år siden, var det en del af en national landvindingsbølge, som omformede heder og vådområder til dyrkbar jord. Kolindsund er siden blevet et tilbagevendende debatemne for djurslændingene – ikke mindst i de senere årtier, hvor klimaforandringerne er blevet tydeligere. 

”Kolindsund fortæller ikke kun lokalhistorie. Områdets historie er også en afspejling af danmarkshistorien med afvandingsprojektet, arbejderkonflikt, øget fokus på natur og nu også klima. Det er derfor, at Kolindsund bliver ved med at være så spændende at dykke ned i, ” forklarer en af udstillingens tilrettelæggere, museumsinspektør Tina Bjerregaard. 

Foredraget i Kolind+ er støttet af Syddjurs Kommune.

Kommentarer