Livsstil og forbrug

Fødevarestyrelsens starter kontrol af salg fra stalddøren

Nu kan hobbyavlere og landmænd, der sælger æg, mælk, fjerkræ og kaniner direkte til forbrugerne få besøg af Fødevarestyrelsen. Stalddørssælgere skal nemlig være registreret, og de skal have styr på hygiejne og sporbarhed. Pressefoto

Alle, der sælger æg, rå mælk eller kød af fjerkræ og kaniner af egen produktion skal være registreret hos Fødevarestyrelsen. Det glemmer mange små avlere, som de kommende måneder kan se frem til kontrolbesøg, hvis de sælger varer fra stalddøren eller hønsehuset.

Friske æg fra hobbyhønsene, rå mælk fra stalddøren og en nyslagtet and eller kanin er et hit hos forbrugere, som ønsker friske råvarer fra en lokal producent. Men selvom hobbyavleren eller landmanden kun har et mindre salg til lokale forbrugere og butikker, så skal de være registreret hos Fødevarestyrelsen.

– Når du holder dyr og producerer æg, mælk og kød, så er der en risiko for, at dyresygdomme eller bakterievækst gør fødevarerne farlige for forbrugeren. Det kan f.eks. være salmonella i både æg og kød, og det kan være listeria eller e-coli i råmælk, siger Ulrich Pinstrup, sektionschef i Fødevarestyrelsen.

Det er stalddørssælgerens ansvar, at deres fødevarer er sikre. Derfor skal de have styr på grundlæggende fødevarehygiejne og sporbarhed for de æg, den mælk og de slagtede høns, der sælges ved stalddøren og til den lokale købmand.

– Vi skal kunne gribe ind, hvis vi får viden om, at en farlig fødevare er i omløb, så vi kan stoppe salget og få trukket de solgte fødevarer tilbage. Det er grunden til, at også stalddørssælgerne skal være registreret i Fødevarestyrelsen, siger Ulrich Pinstrup. 

Frem til årsskiftet kommer Fødevarestyrelsens tilsynsførende på stikprøvekontroller hos cirka 200 hobbyavlere og landmænd, der sælger æg, mælk og kød af fjerkræ og kaniner direkte til forbrugere og lokale detailbutikker. På kontrolbesøgene vil de tilsynsførende kontrollere og vejlede om registrering, sporbarhed, hygiejne- og salmonellaregler.

Læs her om reglerne for direkte salg til forbrugerne af bl.a. æg, mælk og kød

FAKTA om æg, som du sælger eller forærer

Du skal være registreret hos Fødevarestyrelsen, hvis du sælger æg fra hobbyhøns og landbrug.

  • Forbrugeren skal have oplyst en holdbarhedsdato (bedst før), som højst må være 28 dage efter læggedagen. Oplysningen skal fremgå af opslag på salgsstedet eller på en fortrykt seddel i æggebakkerne eller udleveres med æggene.
  • Æg, der sælges ved stalddøren, skal opbevares adskilt fra æg, der sælges i gårdbutik eller leveres til ægpakkeri.
  • Sælger eller bortgiver du æg, er dine høns omfattet af kravet om salmonellakontrol. Hvis du sælger eller bortgiver æg til aftagere, som du kender, og hvis du maksimalt har 30 høns, så er du undtaget kravet om salmonellakontrol, men besætningen skal være registreret hos Fødevarestyrelsen.
  • Du må ikke vaske eller på anden måde rengøre æg, fordi du med rengøring kan fjerne en hinde fra skallen, som beskytter ægget mod indtrængende bakterier.

Læs mere om salg af hønseæg fra gårdbutik, direkte til forbrugere med mere

Kommentarer