Ebeltoft

Fregatten Jylland opruster med digitalisering

Direktør Karin Buhl Slæggerup står i spidsen for digitalisering af turistattraktionen Fregatten Jylland. Foto: Rostra Kommunikation

Med en ambition om at komme tættere på kunderne satser turistattraktionen Fregatten Jylland på digitalisering. Fregattens direktør går forrest, men husker at få organisationen med.

De seneste år har ikke været nemme for turistbranchen. COVID-19 skræmte de udenlandske turister væk, og da pandemien efter flere nedlukninger var overstået, kom turisterne tilbage med nye vaner, behov og ønsker. Og lige nu står mange turistattraktioner i en vanskelig og uforudsigelig situation, skabt af den aktuelle inflation og energikrise.

På en af Djurslands store turistattraktioner, Fregatten Jylland i Ebeltoft, kæmpes der en daglig kamp for at vinde turisterne tilbage. Og med et øget fokus på digitalisering er der – midt i en tumultarisk periode med krig og inflation – skabt en tro på, at der er en fremtid for det 162 år gamle krigsskib.

Karin Buhl Slæggerup, direktør for Fregatten Jylland:

”2021 var et hårdt år med to nedlukninger, men første halvdel af 2022 har været meget positivt, og vi er stille og roligt ved at vende besøgstallet. Vi har et ambitiøst mål om at nå 100.000 besøgende i 2025, og det vælger vi stadig at tro på, selvom stigende priser på energi og dagligvarer gør situationen ret uforudsigelig. Vi kan mærke, at mange danskere har skruet ned for deres aktivitet, og vi kan komme i den situation, at vi skal revurdere vores budgetter.”

Midt i al turbulensen er fregatdirektøren glad for, at der for et stykke tid siden blev sat i gang i en langsigtet satsning på digitalisering. Hjemmesiden er opdateret, der er et langt større fokus på online markedsføring, et online-bookingsystem er kommet til, bogholderiet er flyttet op i ”skyen”, og et nyt kassesystem har givet uvurderlig viden om kunderne.

Fregat-direktøren forklarer:

”Digitaliseringen er kommet gradvist over de seneste tre år, og vi har løftet vores digitaliseringsniveau markant, uden at det har været voldsom svært eller hundedyrt. Det kan faktisk godt lade sig gøre at digitalisere billigt, hvis man tænker sig om.”

Undervejs har Karin Buhl Slæggerup styrket sin egen digitale forståelse i EU-projektet Digital Ledelseskultur, drevet af UCL med en stribe partnere. Fregat-direktøren deltog sammen med en række andre østjyske turistattraktioner i et kompetenceforløb på 10 måneder i 2021.

1.200 har deltaget i kompetenceløft

I alt har 122 medarbejdere fra 79 virksomheder i turismebranchen fået styrkede digitale kompetencer i Digital Ledelseskultur. Langt de fleste har været ledere, og det er den helt rigtige indgang, siger projektleder Alice Bank Danielsen fra Dansk Kyst- og Naturturisme, som har gennemført forløb for 60 medarbejdere fra 36 virksomheder:

”Vil man forandre noget, skal man begynde med at forbedre den digitale forståelse i ledelseslaget.”

Turismeforløbene er blot et hjørne af EU-projektet, som er opdelt i en landsdækkende indsats og en særlig indsats på Sjælland. I alt 660 mikrovirksomheder og SMV’er har deltaget i projektet, og 1.200 ledere og medarbejdere har gennemført et kompetenceforløb med workshops, netværk og 1:1-sparring. Tilbagemeldingerne har været positive: 44 pct. af virksomhederne oplever en styrket kunderelation, og 62 pct. har fået adgang til nye markeder.

Og turismeforløbene i Digital Ledelseskultur har ramt direkte ned i et stort behov i sin branche, forklarer projektleder Alice Bank Danielsen:

”Turismebranchen efterspørger viden og kompetencer, for det kan være svært at overskue mulighederne og finde de rette løsninger. Generelt er digitaliseringsgraden lavere i turismebranchen end i andre brancher. Der er mange sæsonarbejdere og stor spredning i de digitale kompetencer, og derfor skal ændringer gennemføres gradvist.”

På Fregatten Jylland har kaptajn Karin Buhl Slæggerup sat kursen mod mere digitalisering – og i et tempo, så organisationen kan følge med. De digitale redskaber er nu på plads, siger hun:

”Med det nye kassesystem kan vi nu følge kundernes køb, og vi ved langt mere om dem og hvilke produkter, der sælger.”

FAKTA Om Digital Ledelseskultur

Digital Ledelseskultur er et kompetenceudviklingsprogram, som skal styrke de digitale kompetencer hos ledere og nøglemedarbejdere i 420 danske SMV’er, så de bliver i stand til at sikre virksomhedens langsigtede overlevelsesstrategi. Projektet har gennemført en landsdækkende indsats og en særlig indsats på Sjælland.

De to indsatser er medfinansieret af EU’s Socialfond med 20,3 mio. kr. i den landsdækkende indsats og 17,4 mio. kr. i indsatsen på Sjælland. Digital Ledelseskultur startede i maj 2018 og slutter i november 2022.

Operatør er UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i partnerskab med Professionshøjskolen University College Nordjylland (UCN), Food & Bio Cluster, Dansk Kyst- og Naturturisme samt Roskilde Handelsskole.

Læs mere om den landsdækkende indsats i Erhvervsstyrelsens projektdatabase

Læs mere om Sjællandsindsatsen i Erhvervsstyrelsens projektdatabase

FAKTA Om EU’s Socialfond

I perioden 2014-2020 investerede EU’s Socialfond, Regionalfond og danske partnere hvert år 1 mia. kr. i aktiviteter, der skaber vækst og beskæftigelse i hele landet. Socialfondsprogrammet for 2014-2020 var målrettet iværksætteri, uddannelse og social inklusion for at skabe flere nye virksomheder og en dygtigere arbejdsstyrke. Det er afgørende forudsætninger for øget produktivitet, konkurrenceevne og vækst.

Derfor medfinansierede EU’s Socialfond projekter, der skulle:

  • Øge iværksætteraktiviteten og sørge for vækstrettet kompetenceudvikling i små og mellemstore virksomheder
  • Fremme social inklusion – via særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser, indslusningsforløb til arbejdsmarkedet og socialøkonomiske virksomheder
  • Styrke erhvervsuddannelserne, erhvervsfaglige uddannelser og videregående uddannelser

Kommentarer