Kolind

Gå med historikeren og biologen på aftentur ved Sundet

Der er et rigt fugleliv ved Kolindsund, og ornitologer og andre fugleinteresserede spotter mange forskellige arter. På vandreturen fortæller biolog Anita Søholm om de fugle, der dukker op undervejs – eller som kan høres i træer og krat. Foto: Museum Østjylland

Historier om frøer og fisk, om græsser og blomster blander sig med gode fortællinger fra Kolindsund gennem tiden, når biologen og historikeren inviterer dig på september-gåtur ved det drænede sund. Her kan du nyde den friske luft og det flotte landskab og samtidig høre om kulturlandskab, flora og fauna ved kanaler og marker.

Det er Museum Østjylland og Naturildsjæl, der står bag arrangementet, der er for kultur- og naturnørder og alle andre interesserede.

Der er entré.  

Vandretur: hvad vokser og lever ved Sundet? torsdag den 15. september 2022 kl. 18.30 – 20.30.

Mødested: Besøgscenteret ved Fannerup Pumpestation, Dæmningen 46, 8560 Kolind.

Billet 50 kr. Købes på museumoj.dk under ”Kalender”.

Kolindsund er et unikt kulturlandskab. Med de særegne pumpehuse, sundgårde, kanalsystemer, veje og broer er Kolindsund da også af både Syddjurs og Norddjurs Kommune udvalgt som særligt værdifuldt kulturmiljø i samarbejde med Arkitektskolen Aarhus. 

Ukendte oplevelser venter

Men Kolindsund er også et sted, hvor mange borgere i lokalområdet forbinder med rekreative oplevelser som gå- og cykelture, fiskeri i kanalerne og fuglekiggeri. Denne aften vil historiker Tina Bjerregaard fra Museum Østjylland og biolog Anita Søholm fra Naturildsjæl fortælle om både kulturlandskabet og om de dyr og planter, der bor i det. 

”Det bliver en tur, hvor vi improviserer lidt undervejs. Måske møder vi en fugl, vi lige skal lytte til, og måske ser vi en plante, vi ikke havde forventet, ” fortæller Anita Søholm, som har mere end 20 års erfaring med guidede naturture, vild mad og workshops. 

”Hvor langt, vi når, afhænger på den måde også af, hvor mange spændende dyr og planter, vi møder på vejen! ”

Kolindsund er højaktuel danmarkshistorie

Udover at være et unikt kulturlandskab er Kolindsund også danmarkshistorie. Lige siden Jyllands største sø blev drænet fra 1872 til cirka 1880, har de afvandede jorde været hjemsted for mange store begivenheder; arbejderkonflikten i 1920’erne, Kolindsundloven i 1934 og senest debat omkring natur og naturgenopretning. Også klimadebatten i lokale aviser har af og til Kolindsund som det helt centrale omdrejningspunkt. 

”På Museum Østjylland i Grenaa åbnede vi i juni særudstillingen Kolindsund – søen, der deler vandene. Udstillingen fortæller om alt det, Kolindsund er i dag, nemlig et kulturlandskab, men også et hjem og levebrød for mennesker. Et område med store kulturelle værdier – men også store naturværdier, ” forklarer Tina Bjerregaard. 

”Og så bliver Kolindsund også nævnt som en del af løsningen på de udfordringer, området omkring Grenåen kommer til at stå med, når vandstandene stiger. Men det er et ret komplekst perspektiv, så der er meget at snakke om på gåturen! ” smiler hun.

Plancher og vandresko

Museum Østjylland har i samarbejde med Grenaa Egnsarkiv bidraget med plancher og billeder til det besøgscenter, Pumpelaget Kolindsund åbnede i foråret. Det er her, gåturen begynder. Turen foregår på grusvej og stier, så tag gode vandreskoene og praktisk tøj på.

Særudstillingen Kolindsund – søen, der deler vandene og vandreturen ved Kolindsund er støttet af Norddjurs Kommune.

Kommentarer