Samfund

Landsbylivet under lup: Hvordan gør vi fremtidens midtjyske landdistrikter mere attraktive?

Virksund set fra luften. Region Midtjylland skal være en attraktiv region at bo i - både i byerne men også på landet. Foto: Niels Åge Skovbo

Landdistrikterne i Region Midtjylland skal ikke kun summe af liv og aktivitet i fremtiden, men også af innovation og udvikling af lokale løsninger på store samfundsudfordringer. Det er ambitionen i et nyt regionalpolitisk forum, oplyser regionen i en pressemeddelelse.

Flere og flere mennesker bosætter sig i de større byer.

Det tømmer mindre byer og landdistrikter for aktiviteter og funktioner, og der bliver længere til arbejde, kulturtilbud, uddannelse og sundhed i mange landdistrikter og mindre byer. Hvis udviklingen fortsætter, vil uligheden i Midtjylland vokse.

Udviklingen er en udfordring – et vildt problem – men rummer på samme tid en mulighed for at tænke udvikling i landdistrikterne på en ny måde.  

Vilde problemer kalder på brede samarbejder, og for at accelerere landdistrikternes udvikling har regionsrådet nedsat et regionalpolitisk forum, der skal finde anbefalinger til at skabe bedre balance mellem land og by og gøre Midtjylland til et godt sted at leve, uanset hvor man har valgt at bosætte sig.

Regionens landdistrikter har meget at byde på, og det er vigtigt at understøtte dem i deres udvikling mod at være mere bæredygtige og attraktive steder at bo og leve. Samtidig findes gode svar på store samfundsmæssige udfordringer ofte lokalt, hvor stærke fællesskaber og nærhed gør det muligt at tænke i bæredygtige, helhedsorienterede løsninger tæt på mennesker og natur, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

– Vi skal udvikle bæredygtige lokale løsninger på de problemstillinger, der præger ikke bare landdistrikterne, men hele samfundet. På den måde har landdistrikterne en særlig rolle. Globale udfordringer med fx klimaforandringer og demografi præger også landdistrikterne, og her vil stærke landdistrikter kunne byde ind med løsninger, der kan skaleres op, kopieres og bruges andre steder, siger han.

Det gode liv skal kunne leves i fremtidens landdistrikter

Det regionalpolitiske forum består af nøgleaktører fra hele spektret af samfundslivet – herunder borgerne i landsbyerne, kommuner, lokale aktionsgrupper, landbruget, andelssamfund, energiaktører samt kulturelle ildsjæle.

Sammen med regionsrådsmedlemmerne Henrik Gottlieb Hansen (S), Torben Nørregaard (V) og Morten Flæng (S) som forumformand er ambitionen i det regionalpolitiske forum at finde ud af, hvad der skal kendetegne fremtidens landdistrikter og mobilisere de mange ressourcer i landdistrikterne for at skabe løsninger på udfordringer som fx arealanvendelse og biodiversitet.

– Vi står midt i en gigantisk omstilling, hvor landdistrikterne gennemgår markante forandringer: Fra investeringer i vedvarende energifællesskaber og udvikling af nye naturområder til revolutionerende tilgange til klimatilpasning og fremme af biodiversitet. Det giver samtidig en unik chance for at øge værdien af at bo og leve i landdistrikterne, og her vil Region Midtjylland være katalysator for, at forandringen kommer lokalsamfundene til gavn, siger forumformand Morten Flæng (S).

Region Midtjylland støtter landdistrikterne

Fra øst til vest i Region Midtjylland ses en opblomstring af lokale fællesskab og lokalt engagement, og det skal være nemt at komme fra idé til handling.

Region Midtjylland er dedikeret til at støtte denne udvikling gennem forskellige initiativer som puljer til landdistriktsprojekter, priser som Landsbyprisen og Landsbyinitiativet, samt vidensplatformen Landsbyviden.

Disse tiltag er skabt for at anerkende og fremme de mange succeser og erfaringer, som vores landsbyer og landdistrikter har at byde på.

Arbejdet i det regionalpolitiske forum skal gentænke fremtidens landdistrikter, mobilisere de stærke kræfter i lokalsamfundene samt gøre det nemt at dele erfaringer landdistrikter imellem indledes til efteråret.

Fakta: Vilde problemer og fælles løsninger i Midtjylland

 • I det regionalpolitiske forum om fremtidens landdistrikter inviterer Region Midtjylland en række kommuner, videninstitutioner, virksomheder, civilsamfund, organisationer og unge fra regionens ungedemokratiprojektet Samfundsformerne Samfundsformerne til samarbejde.
 • Det regionalpolitiske forum om fremtidens landdistrikter er et af de i alt otte regionalpolitiske fora, der i partnerskab samarbejder om anbefalinger til konkrete løsninger og handlinger på otte vilde problemer. 
 • Et vildt problem er et problem, der både er svært at afgrænse præcist og at løse samt sjældent kun har én ejer. Det er komplekse problemer, der kræver dialog og helhedsorienterede tilgange i partnerskaber, fordi de potentielle løsninger ofte griber ind i hinanden og risikerer at have modsatrettede effekter.
 • Ud over fremtidens landdistrikter er der følgende regionalpolitiske fora:
 • Hvordan hjælper vi unge, der står udenfor? (afsluttet)
 • Hvordan forhindrer vi, at blomsterne forsvinder? (afsluttet)
 • Hvordan får vi flere til at stige på? (afsluttet)
 • Hvor finder vi arbejdskraften? (i gang)
 • Hvordan mindsker vi forbruget? (i gang)
 • Hvordan får vi arealer nok til den grønne omstilling? (efteråret 2024)
 • Hvad gør vi, når vandet kommer? (foråret 2025)
 • Når alle otte regionalpolitiske fora har afleveret deres anbefalinger i løbet af 2024/2025, bliver de indarbejdet i den kommende regionale udviklingsstrategi.
 • Læs mere om de vilde problemer og arbejdet med en ny regional udviklingsstrategi.

Kommentarer