Samfund

Nu skal der sættes turbo på indsatsen for vandmiljøet i de østjyske fjorde

Foto: Gudenåkomitéen

Gudenåkomitéen har i samarbejde med en række kommuner i Midt- og Østjylland ansøgt Miljøministeriet om fire millioner kroner til at sætte skub i indsatsen for at forbedre vandmiljøet i østjyske fjorde.

Det haster med at gennemføre de nødvendige indsatser for at forbedre vandmiljøet i Randers Fjord og en række andre fjorde.

Derfor har Gudenåkomitéen i samarbejde med de såkaldte vandoplande Randers Fjord, Djursland, Horsens Fjord og Aarhus Bugt søgt Miljøministeriet om fire millioner kroner til såkaldte faciliterende indsatser, der på sigt skal forbedre vandmiljøet i de lokale fjorde.

– Det handler i bund og grund om, at få sat skub i dialogen med lodsejere og andre intressenter i de pågældende områder, og det er vigtigt, at der handles nu, fortæller Rune Kristensen, der er formand for Gudenåkomitéen og VandOplandsStyregruppen for Randers Fjord.

Han understreger, at man har klarhed over, hvad der skal til.

– Vi ved, hvor langt størstedelen af den næringsstofudledning, der er hovedårsagen til den dårlige tilstand i vandmiljøet, kommer fra, og vi kender den samfundsøkonomisk billigste måde at gøre noget ved det. Derfor skal vi sætte turbo på indsatsen med at fjerne kvælstof, for det kan kun gå for langsomt med at forbedre tilstanden i de danske fjorde og kystområder, siger Rune Kristensen.

Det rækker fire millioner kroner ikke til, men de skal bruges til at sætte gang i den dialog, der er en forudsætning for at de andre indsatser kan sættes i gang, lyder forklaringen.

Vigtigt samarbejde

Gudenåkomitéen er et politisk samarbejde mellem otte kommuner i oplandet til Gudenåen og Randers Fjord. Gudenåkomitéen består af ét kommunalt bestyrelsesmedlem fra hver medlemskommune.

Rune Kristensen er medlem af Silkeborg byråd for Socialdemokratiet, mens sekretatiatet for komiteen og vandoplandene holder til i Viborg Kommune, hvor Steffen Drejer (K) er politisk repræsentant. I Randers Kommune er Karen Lagoni (S) repræsentant og desuden næstformand for komiteen.

Gudenåkomitéen arbejder med en samlet plan for Gudenåen og Randers Fjord, hvor flere indsatser samtænkes for at opnå en klimarobust ådal, som også er et kerneområde for friluftsliv med flere naturoplevelser, rent vandmiljø og en ren Randers Fjord. 

En udbygning af samarbejdet om at forbedre vandmiljøet er en vigtig del af det arbejde, og da de 13 kommuner i oplandet til Randers Fjord længe har samarbejdet om vådområde- og lavbundsindsatsen, er det oplagt, at de fire oplande nu samarbejder om at søge tilskudsmidler til at intensivere indsatsen, hedder det.

Ikke mindst fordi flere af kommunerne også har arealer i oplandet til Horsens Fjord samt Djursland og Aarhus Bugt, hvilket gør det nemmere for kommunerne at hjælpe hinanden på tværs af vandoplandene.

Kommentarer