Rønde

Planklagenævn kræver ny lokalplan for brandstation i Rønde

Planklagenævnet har kort efter færdiggørelsen af den nye brandstation i Rønde afgjort at byggeriet kræver en ny lokalplan. Syddjurs Kommune er med det samme gået i gang med at udarbejde en lokalplan og har samtidig udstedt en ibrugtagningstilladelse, sådan at brandstationen kan anvendes allerede nu. Den nye lokalplan ventes at være vedtaget om inden udgangen af 2022.

Syddjurs Kommune udstedte byggetilladelse til den nye brandstation på Bækkelundsvej i Rønde tilbage i oktober 2020 og byggeriet var færdigt til brug den 1. december 2021. Da byggetilladelsen blev givet, var det kommunens vurdering, at det kunne ske på grundlag af den gældende lokalplan 69, hvor området kan anvendes til offentlige formål.

Planklagenævnet har netop afgjort at byggeriet af brandstation kræver en ny lokalplan for området og ophæver dermed byggetilladelsen. Det er en stor udfordring for Beredskab og Sikkerhed, da de allerede har taget stationen i brug og har opsagt deres tidligere lokaler.

Da udarbejdelsen af en ny lokalplan vil tage 8 – 10 måneder har Syddjurs Kommune besluttet at udstede en ibrugtagningstilladelse, sådan at den færdige brandstation kan anvendes indtil en ny lokalplan er klar.

Udviklingsdirektør Poul Møller udtaler:

 – Vi må tage Planklagenævnets afgørelse til efterretning, selvom det giver os en akut udfordring i forhold til vores beredskab, der har fået lov til at fortsætte indflytningen og brugen af brandstationen. Derfor sætter vi straks arbejdet med en ny lokalplan i gang. Vi forventer, at den er klar inden udgangen af 2022.

I lokalplanprocessen vil alle omkringliggende naboer få mulighed for at afgive høringssvar.

Beredskab og Sikkerhed bestræber sig på at tage særligt hensyn til naboerne i forhold til støj, på samme måde som de gjorde ved deres tidligere station i den anden ende af byen. I byen anvendes normalt kun blink og kun i særlige tilfælde horn. 

Kommentarer