Samfund

Region Midtjylland investerer millioner i samkørsel

Nyt samkørselstiltag skal gøre det lettere at få og tilbyde et lift i Region Midtjylland. Foto. Region Midtjylland

Alt for mange kører alene i egen bil. Nu allierer Region Midtjylland sig med samkørsels-virksomhed og bruger 3,27 millioner kroner på at få flere til at give et lift.

Et digitalt netværk af mødesteder skal sammen med en analyse af potentialet og en kampagne til unge få flere midtjyder til at køre i samme bil. Regionsrådet har afsat 3,27 millioner kroner til tiltaget, der rulles ud i samarbejde med samkørsels-virksomheden NaboGo. Målet er bedre mobilitet i hele regionen.

– Mange steder i landdistrikterne består den kollektive trafik i dag kun få busafgange og Flextrafik, og mange er derfor afhængige af en bil. Men samkørsel kan være en vigtig brik i at få en mobilitet, der både er mere bæredygtig og også mere tilgængelig for flere. Det er oplagt, at vi som region nu skaber nogle rammer for, at den brik kan lægges, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Kommuner sparer 75 procent

NaboGo laver nu en databaseret analyse af potentialet for samkørsel i hele regionen. På den baggrund etableres så et digitalt netværk af mødesteder og knudepunkter, der gør det nemt for brugere at finde eller tilbyde et lift. De midtjyske kommuner får samtidig mulighed for selv at indgå aftaler med NaboGo med en besparelse på 75 pct. af de normale etableringsomkostninger.

Når det digitale mødesteds-netværk er klar sætter regionen gang i en kampagne målrettet unge på uddannelsesinstitutioner i regionen. De unge tilbydes i samarbejde med NaboGo forskellige incitamenter og rabatter for at fylde sæderne i deres biler. 

Ny tilgang til kollektiv trafik

Det digitale mødesteds-netværk skal gøre samkørsel nemt for den enkelte. Men det betyder også, at samkørsel bliver tænkt sammen med den eksisterende kollektive trafik i form af busser, tog og flextrafik. Dermed er tiltaget i tråd med de anbefalinger, som tidligere i år kom fra det regionalpolitiske forum om mobilitet. Her drøftede et bredt sammensat forum af politikere, trafikeksperter og borgere fra både land og by, hvordan fremtidens mobilitet skal se ud. 

Både udvikling af mødesteder og fokus på samkørsel fyldte meget i samtalerne.   

– Samkørsel er ikke en erstatning for kollektiv trafik, hvor regionen også i fremtiden investerer i et stærkt hovednet af busser og tog. Men både behov og teknologi ændrer sig, og derfor skal vi tænke kollektiv trafik på en ny måde i fremtiden. Her tror vi på, at gode rammer for samkørsel er et af de elementer, der skal fremtidssikre vores mobilitet i hele regionen, siger Anders Kühnau.

Find analyse af midtjydernes mobilitets-vaner samt anbefalinger fra regionalpolitisk forum om mobilitet på regionens hjemmeside her.

To projekter styrker samkørsel

Regionsrådet i Region Midtjylland har afsat 3,27 mio. kroner til i samarbejde med virksomheden NaboGo at styrke samkørsel i regionen. Pengene udmøntes i to projekter: 

Digitale mødesteder og analyse

  • Analyse af samkørselspotentialet i Midtjylland 
  • Etablering af et digitalt mødesteds- og knudepunktsnetværk i hele Region Midtjylland, hvor brugere kan finde eller tilbyde et lift.
  • Kommunerne kan på baggrund af projektet selv indgå aftaler med NaboGo og spare 75 pct. af de normale etableringsomkostninger. 

Fremme af samkørsel for unge

  • To-årig kampagne målrettet unge på uddannelsesinstitutioner i regionen. 
  • Projektet bruger forskellige incitamenter som kampagner, præmier og rabatter til de samkørende. 
  • NaboGo har allerede samarbejder med 17 ungdomsuddannelser i Region Midtjylland og kan drage erfaringer herfra. 
  • Projektet ventes at vare i to år. Der skønnes at være omkring 54.000 påstigninger fordelt på 15 forskellige ungdomsuddannelser i Region Midtjylland.

Kommentarer