Samfund

Regionsrådet godkender Midttrafiks forslag til nye køreplaner

Den nye køreplan med færre afgange på en lang række ruter træder i kraft 25. juni 2023. Foto: Region Midtjylland

Fra juni 2023 udmøntes tilpasning af rutenettet på godt 41 millioner kroner. Seks ruter får mere kørsel end først antaget, mens en lang række ruter får færre afgange. Den nye køreplan træder i kraft 25. juni 2023.

Regionsrådet har nu godkendt Midttrafiks forslag til nye køreplaner, der gælder fra 25. juni 2023. Køreplanerne er lavet på baggrund af den tilpasning, rådet vedtog før nytår. Det betyder, at de nye køreplaner udmønter tilpasning af bus-afgange for 41 millioner kroner. Det samlede budget til regional kollektiv trafik er dog større end nogensinde med cirka 381 millioner kroner. Det skriver Region Midtjylland i en pressemeddelelse onsdag.

I forhold til det oprindelige køreplans-forslag har regionsrådet samtidig besluttet at øge antallet af afgange på seks ruter. Det sker af hensyn til transport af elever til ungdomsuddannelser og på baggrund af den offentlige høring af køreplanen, Midttrafik gennemførte i januar. Her modtog trafikselskabet cirka 2.800 høringssvar.

– De regionale busser løser en vigtig opgave i samfundet, og derfor er det også alvorligt, når vi har været nødt til at tilpasse antallet af afgange. Nu har vi skabt ro omkring økonomien, det er trods alt lykkedes at fastholde et godt rutenet, og samtidig har vi på baggrund af de mange input fra borgerne kunnet sikre ekstra kørsel til en række uddannelser. Nu handler det om at tænke nyt, så vi kan fremtidssikre den kollektive trafik, siger regionsrådsformand, Anders Kühnau (S).

Behov for nye løsninger

Baggrunden for tilpasningen var flere år med lave indtægter kombineret med en stor stigning i udgifterne til busdriften. Blandt andet på grund af stigende brændstofpriser som en afledt effekt af krigen i Ukraine.

Tilpasningen blev lavet på baggrund præcise rejsedata, møder med alle berørte kommuner samt regionsrådets beslutning om for så vidt muligt kun at fjerne busafgange, som meget få bruger, samt prioritere transport af uddannelsessøgende. Regionen lavede derudover en række offentlige møder for at få input til de reelle behov, borgerne oplever.

Den proces gjorde det tydeligt, at der ud over det akutte økonomiske problem, også er en mere strukturel udfordring for busdriften. Kort fortalt: Der mangler passagerer, og der er brug for mere fleksible løsninger.

– Kollektiv trafik skal ikke give overskud, men det skal give mening. Der skal ikke køre store busser rundt med kun ganske få passagerer, og vi skal udvikle et tilbud, der modsvarer de behov borgere, virksomheder og uddannelser har. Det er en fælles udfordring, som både vi og kommunerne er ramt af. Derfor har vi fra regionens side også nu sat gang i et arbejde, hvor vi samarbejder bredt om at finde løsninger, siger Anders Kühnau.

Fakta

Regionsrådet igangsatte i 2022 en proces, der skulle bringe balance i økonomien i den regionale kollektive trafik. Stærkt stigende omkostninger, blandt andet på grund af krigen i Ukraine, kombineret med lav indtjening, betød at regionen fik markant mindre kørsel for de samme penge.

Seks ruter får mere kørsel

  • 26 Holstebro – Spjald – Skjern 
  • 53 Herning – Viborg
  • 72 Holstebro – Skive
  • 81 Herning – Sdr. Felding – Grindsted
  • 202 Vejle – Horsens – Aarhus
  • 215 Vejle – Tørring – Silkeborg

Kommentarer