Debat og politik

Skal EU nu også blande sig i vores sundhed? Moderaterne siger ja tak.

Karin Liltorp, EP-kandidat og tidligere konsulent i medicinalindustrien.

Af: Karin Liltorp, EP-kandidat og tidligere konsulent i medicinalindustrien.

Sundhed har generelt fyldt meget lidt i EU-valgkampen, og det er egentlig en skam. For EU kan meget, når det kommer til at styrke vores fælles sundhed. På dette område drejer det sig ikke om, at der fra EU’s side skal lovgives om behandling, men om alt det, vi kan lære af hinanden.

Lige nu arbejder man i EU på at skabe en sundhedsplatform, hvorigennem man kan dele data på tværs af landene. Og hvis man forestiller sig, at man får styr på datasikkerheden, skaber det et enormt potentiale: Forskere fra hele EU kan sidde og fordybe sig i information, der kan gøre dem klogere på et givent område. Tænk, hvis løsningen på kræftens gåde ligger lige for fødderne af os, hvis bare de rigtige forskere får adgang til dem? Data er guld!

Et andet område er behandling af sjældne sygdomme: Nogle sygdomme er så ekstremt sjældne, at de kun rammer ganske få danskere. Det betyder naturligvis, at den enkelte praktiserende læge ikke har den viden, der skal til. I Moderaterne foreslår vi, at de allerede etablerede faglige netværk indenfor sjældne sygdomme på tværs af EU, sikres finansiering til forskning, herunder udvikling og brug af AI, til genkendelse af og diagnosticering af sjældne sygdomme. Desuden skal ekspertrådgivning styrkes og udbredes, bl.a. virtuelt. På den måde kan de sundhedsfaglige i de respektive EU-lande, og dermed patienterne, få en bedre adgang til ekspertviden, der findes i et andet EU-land.

Et område, der ikke kun berører de sjældne patienter, men derimod os alle, er multiresistente bakterier. Mange eksperter forudsiger, at det i fremtiden bliver den helt store dræber, da vi er i bekneb for antibiotika, der kan klare de nye bakterier, der hele tiden udvikler sig. Desværre er der ikke økonomi i at udvikle antibiotika på markedsvilkår, og derfor kræver det massiv støtte fra offentlige midler. Denne dagsorden kræver fuld bevågenhed, og vi skal i samarbejde med medicinalfirmaerne finde ud af, hvordan vi kommer bedst videre.

I Moderaterne ligger det os på sinde at være med til at sikre, at vi får meget mere ud af hinanden på sundhedsområdet i EU. For sammen er vi både klogere og stærkere.

Kommentarer