Rønde

Uddannelsesmesse 2021: Kom og vær med

Unge og deres forældre inviteres til uddannelsesmesse i Rønde Idrætscenter torsdag den 25. november kl. 17.00-19.00. Messen tilrettelægges efter Covid19-anbefalingerne og med en række tiltag, som skal skabe tryghed og sikkerhed for alle. Blandt andet skal alle over 15 år fremvise gyldigt corona-pas eller en negativ kvik-test, som er max. 72 timer gammel.

Uddannelsesmessen er åben for alle, men er særligt tiltænkt de unge i 8., 9. og 10. klasse og deres forældre samt unge under 25 år, som ikke er i gang med en ungdomsuddannelse. På messen kan man opleve op mod 30 forskellige uddannelsesretninger og 20 virksomheder, som er klar til at give inspiration til et kommende uddannelsesvalg eller nye karrieremuligheder.

Uanset om man drømmer om en læreplads, 3 år på gymnasiet, en uddannelse inden for social- og sundhedsområdet eller noget helt fjerde, giver messen mulighed for at få udvidet horisonten og få ny inspiration til fremtidsplanerne. 

Unge fortjener et godt fundament

Kirstine Bille, formand for udvalget for familie og institutioner, og Gunnar Sørensen, formand for udvalget for erhverv og beskæftigelse, udtaler:

“Efter et vanskeligt år med Corona er vi glade for igen at give unge og deres forældre mulighed for at besøge vores uddannelsesmesse. Unges uddannelsesmuligheder, virksomhedernes behov for arbejdskraft og udfordringerne med at tiltrække kvalificerede medarbejdere på bl.a. social-og sundhedsområdet er noget af det, vi har fokus på. Her udgør uddannelsesmesser en væsentlig del af beslutningsgrundlaget og vejledningen til vores unge. For at give de unge det bedste fundament for deres uddannelses- og karrierevalg, har vi i Syddjurs Kommune desuden besluttet, at der fra det kommende skoleår skal være erhvervspraktik for alle i 7., 8. og 9. klasse. Dét skal være med til, at unge i højere grad får gjort sig forskellige erfaringer fra arbejdsmarkedet, som kan bruges, når de står overfor valg af uddannelse. Stor tak til Rotary i Rønde for endnu engang at indgå i samarbejdet om messen”.

Corona-tryghed for alle

For at gøre uddannelsesmessen til en tryg oplevelse for alle, vil der være krav om fremvisning af gyldigt coronapas / alternativt en max. 72 timer gammel negativ kviktest ved indgangen for alle over 15 år. Samtidig sker afviklingen under hensyn til de gældende retningslinjer og anbefalinger om bl.a. rengøring, afstand, indretning af ind-og udgange mm. 

Det er 14. gang, der afholdes en uddannelsesmesse efter en pause i 2020 pga. Covid-19.

Messen er igen i år blevet til i samarbejde mellem Rotary i Rønde og Syddjurs Kommunes Center for Unge, Uddannelse og Job.

Kommentarer