Ryomgård

Visionsmøde om nyt kultur- og fritidscenter i Ryomgård mandag den 1. november

Kom til visionsmøde mandag den 1. november om et nyt kultur- og fritidscenter i Ryomgård! Det kommende nybyggeri bliver en del af Midtdjurshallen og der arbejdes blandt andet med at flytte Distriktsrådets aktiviteter i Posthuset til centret. Samtidig er der allerede nu tanker om at etablere flere fælles mødesteder og faciliteter til borgerne.

Alle er velkomne til visionsmødet, som skal bruges til at danne et overblik over engagementet og visionen for en sådan fase to af etablering af fælles mødesteder og faciliteter.

Mødet vil finde sted mandag d. 1. november på Marienhoff skolen i tidsrummet kl. 17:00-20:00

Mødet er åbent for alle med interesse, og vi er åbne for muligheder, forslag og idéer.

På mødet vil IF Midtdjurs, Ryomgård Distriktsråd og Menighedsrådet komme med korte oplæg om, hvilke ønsker og planer de har til etablering af nye faciliteter. Ligeledes vil kommunen komme med et kort oplæg om, hvad der er afsat af anlægsmidler i området omkring Ryomgård de næste 4-5 år.

Herefter er det tanken, at man i grupper vender udfordringer og potentialer for projektet, samt diskuterer hvordan man kan arbejde videre med planerne.

Hvis du ønsker at deltage i visionsmødet, bedes du bekræfte din deltagelse til sobn@syddjurs.dk.

Kommentarer